Upozorňujeme, že sice probíhají LTD, ale všechny ostatní aktivity běží beze změn. Tzn. Výcviky, vyjížďky i tolik oblíbené "Nedělní dětské kroužky".