Číslo turnusu

termín

název

cena

vedoucí

1.

30.7.-7.7.2013

Teenager I. (1 volné místo)

4500

Adámková Tereza

2.

7.7.-14.7.2013

Turnus I.- turnus je již obsazen

4500

Ivan Vystrčil

3.

14.7.-21.7.2013

Turnus II.- turnus je již obsazen

4500

Jiří Purket

4.

21.7.-28.7.2013

Turnus III.- (1 volné místo )

4500

Ivana Vystrčilová

5.

28.7.-4.8.2013

Teenager II. (1 volné místo)

4500

Adámková Tereza

6.

4.8.-11.8.2013

Putovní tábor  - obsazen

6000

Ivan Vystrčil/Jiří Purket

7.

11.8.-18.8.2013

Teenager III. ( 5 volných míst)

4500

Marek Ondráček

8.

18.8.-25.8.2013

Turnus IV. - turnus je již obsazen

4500

Ivan Vystrčil

9.

25.8.-1.9.2013

Turnus V. - turnus je již obsazen

4500

Jiří Purket